StBiSl 12/2 (2020) – Dostupné

Obsah najnovšieho čísla StBiSl 12/2 (2020):

  • DE PANFILIS, Daniela: Nie iba prorok. Viacero tvárí Samuela [v angličtine]
  • ERZBERGER, Johanna: Legislatívne termíny vo verziách Jeremiáša [v angličtine]
  • PRIHATNÝ, Pavel: Poéma o zodpovednom živote a smrti (Sir 40,28–41,4). Poeticko-sémantická analýza
  • CORLEY, Jeremy: Eliáš medzi skoršími prorokmi v hebrejskej verzii Knihy Sirachovca 48,1-12 [v angličtine]
  • MARCHESELLI, Maurizio: Rozsah a význam odkazov na Eliáša v Jánovom evanjeliu [v angličtine]
  • BALÁZS MARTOS, Levente: Prorok a zvyšok, kríza a obnova. Pavlovo použitie Eliášovho príbehu v Rim 11 [v angličtine]
  • PAVELČÍK, Július: Eliáš v Jakubovom liste
  • MANNS, Frédéric: Hieronym a židovské tradície

Zhrnutia jednotlivých článkov sú tu a kompletné znenie celého čísla nájdete tu.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Časopis / Journal. Zálohujte si trvalý odkaz.