Prezentácia na Pápežskej univerzite v Írsku

Studia Biblica Slovaca – Supplementum, ktorú vydáva Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave v spojení s časopisom Studia Biblica Slovaca. Na vydaní novej publikácie sa aktívne i finančne podieľalo občianske združenie Cleopas.

Pôvodnú správu si môžete pozrieť tu.

This entry was posted in Aktuality, Oznamy, Supplementum StBiSl. Bookmark the permalink.