Podpora modlitbou

Príprava a organizovanie medzinárodnej biblickej konferencie Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov je časovo a najmä finančne náročná záležitosť. Preto akákoľvek pomoc je veľmi vítaná.

Spôsobov ako podporiť prípravu a priebeh konferencie a tým aj profesionálne poznávanie Svätého písma na Slovensku je viacero. Môžete pomôcť kúpou polokošele či hrnčeka s logom konferencie alebo finančným darom. Cennou podporou je nepochybne aj modlitba.

Všetkým, ktorí nás – organizátorov, pracovníkov, spolupracovníkov a sponzorov konferencie Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov – zahrniete do svojich modlitbových úmyslov, úprimne ďakujeme!