Prezentácia na Pápežskej univerzite v Írsku

Studia Biblica Slovaca – Supplementum, ktorú vydáva Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave v spojení s časopisom Studia Biblica Slovaca. Na vydaní novej publikácie sa aktívne i finančne podieľalo občianske združenie Cleopas.

Pôvodnú správu si môžete pozrieť tu.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Oznamy, Supplementum StBiSl. Zálohujte si trvalý odkaz.