Category Archives: Nezaradené

O Hieronymovi

30. septembra si pripomíname veľkého prekladateľa Biblie, exegétu, mnícha, kňaza, kresťanského teológa, spisovateľa, cirkevného otca a askétu – sv. Hieronyma. Malý tribút starokresťanskému exegétovi ponúkol v zaujímavom článku o Hieronymovi a židovskej tradícii (pdf), v StBiSl 12 (2/2020), F. Manns … Continue reading

Posted in Nezaradené | Leave a comment

85th International Meeting – 2023

The 85th International Meeting of the Catholic Biblical Association of America (CBAA) will be held at Creigtown University in Omaha, Nebraska (USA) from 22-25 July 2023. The format of the meeting is a hybrid, as in past years. For in-person … Continue reading

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Aktualizačný seminár pre učiteľov a študentov Svätého písma – Rím 2023

V rámci tradície permanentného vzdelávania v oblasti biblistiky organizuje Pápežský biblický inštitút v Ríme (PBI) v dňoch 23. – 27. januára 2023 aktualizačný seminár pre učiteľov a študentov Svätého písma. Témou seminára budú: „Texty a verzie Starého zákona. Od textovej kritiky ku kritike literárnej“ [Testi e … Continue reading

Posted in Nezaradené | Leave a comment

StBiSl 14 (1/2022) – Now available

The content of the current issue StBiSl 14/1 (2022): VARŠO, Miroslav: The Reception of Song of Moses (Deut 32:1-43) in Psalm 119 BADLÍKOVÁ, Zuzana – ŠTRBA, Blažej: The Structure of the Prayer in Neh 9:5–10:1: A New Proposal [in Slovak] … Continue reading

Posted in Nezaradené | Leave a comment