Category Archives: Nezaradené

Prof. Petr Pokorný passed away

January 18, 2020 Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSC., dr.h.c. (1933 – 2020) passed away. As both excellent theologist and specialist in the New Testament, Prof. Pokorný was a long-time member of the Protestant Theological Faculty of Charles University in Prague. … Continue reading

Posted in Nezaradené, Oznamy | Leave a comment

Conference on Prophetic Figures

The editorial board of Studia Biblica Slovaca with the Roman Catholic Theological Faculty of Comenius University in Bratislava are organizing the international biblical conference Intrabiblical Interpretation of Former Prophets on December 13th – 15th 2019 in Badín (Slovakia). Main papers … Continue reading

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Redakcia StBiSl odovzdala Cenu Jozefa Búdu

Vo štvrtok, 25. apríla 2019 na pôde RKCMBF UK v Bratislave redakcia Studia Biblica Slovaca odovzdala Cenu Jozefa Búdu (CJB) za roky 2017 – 2018 Mons. ThDr. Ing. Jozefovi Jančovičovi, SSL. PhD. Cenu za vedeckú publikačnú a odbornú prednáškovú činnosť … Continue reading

Posted in Nezaradené | Leave a comment

Aktualizačný kurz PBI Rím 2018

Studia Biblica Slovaca dáva do pozornosti aktualizačný kurz pre vyučujúcich a študujúcich Sväté písmo (AK), ktorý usporadúva Pápežský Biblický Inštitút v Ríme v termíne 22.-26. januára 2018. Témou nového ročníka AK budú HISTORICKÉ KNIHY STARÉHO ZÁKONA. Viac k programu a prednášajúcim tu.

Posted in Nezaradené | Comments Off on Aktualizačný kurz PBI Rím 2018