Author Archives: Martina

Kniha žalmov a Kniha Jób – seminár na PBI v Ríme

Pápežský biblický inštitút (PBI) v Ríme organizuje od 20. do 24. januára 2020 seminár pre vyučujúcich a študujúcich sväté Písmo. Témou 9. ročníka je Kniha žalmov a Kniha Jób. Koordinátormi seminára sú prof. Gianni Barbiero (PBI) a prof. Luca Mazzinghi … Continue reading

Posted in Oznamy | Leave a comment

Studia Biblica Slovaca 11 (2/2019) – published

The content of the current issue StBiSl 11 (2/2019): HÄNER, Tobias: Jobe, Victim of Ironies. A Linguistic Reevaluation of Job 1:10 in Its Context MAJTÁN, Ľubomír: Timothy and Charisma in 1 Tim 4:14: A Recognition or A Transfer through the … Continue reading

Posted in Časopis | Leave a comment

A Blessed Christmas 2019 and A Happy New Year 2020

Posted in Oznamy | Leave a comment

Čoskoro vyjde nové StBiSl 11 (2/2019)

Čoskoro vyjde nové číslo 11. ročníka StBiSl (2/2019) a prinesie vedecké príspevky exegetického rázu od slovenských a zahraničných autorov, ale aj poznámky lingvistického a historického zamerania. Ako vždy, aj teraz sú súčasťou nového čísla i recenzie vedeckých biblických publikácií.

Posted in Časopis | Leave a comment