Author Archives: Martina

Medzinárodná konferencia “Jesus and the Pharisees”

Pápežský biblický inštitút v Ríme usporadúva v dňoch 7. – 9. mája 2019 medzinárodnú konferenciu s názvom Ježiš a farizeji. Registrácia účastníkov je nutná a bude možná od 28. januára 2019. Súčaťou programu je aj audiencia registrovanýc účastníkov konferencie u … Continue reading

Posted in Oznamy | Leave a comment

Nominácia na CJB trvá

Nominácia na Cenu Jozefa Búdu trvá do konca januára 2019. Ocenenie za roky 2017 – 2018 sa dostane osobnosti pôsobiacej v oblasti exegézy a exegetického skúmania Svätého písma. Dôležitým merítkom je odborná a vedecká práca aspoň v jednej z daných biblických oblastí – … Continue reading

Posted in Cena Jozefa Búdu | Leave a comment

StBiSl 10 (2/2018) – published

The content of the current issue StBiSl 10 (2/2018): KELLENBERGER Edgar: Faceless Divine Energies in the Old Testament? A Conversation with Erhard Gerstenberger (pp. 107-120) OLICKAL Mathew: The “Kabod Yahweh” in the Priestly Wilderness Traditions: Numbers 14:10 as a Case Study (pp. … Continue reading

Posted in Aktuality, Časopis | Leave a comment

Emotions in the Bible

The Advent and Christmas season spontaneously evokes hope and the emotion of joy. Besides the joy, many other emotions are attested in the Bible. A preliminary enquiry into the phenomenon of emotions in the Bible has been currently provided by … Continue reading

Posted in Aktuality, Oznamy, Supplementum StBiSl | Leave a comment