Author Archives: Martina

Studia Biblica Slovaca 10 (1/2018)

In the first volume of the jubilee StBiSl 10 (2018), there are five scholarly essays, dealing with subjects from the Old and New Testament as well as from linguistics: KELLENBERGER, Edgar: Asenat. Why Have the Tribes of Ephraim and Manasseh … Continue reading

Posted in Časopis | Leave a comment

Výročie bývalého vydavateľa StBiSl

Rok 2018 sa nesie v jubilejnom duchu tak pre slovenské biblické periodikum Studia Biblica Slovaca ako i pre jeho niekdajšieho vydavateľa Katolícke Biblické dielo (KBD). KBD a jeho vtedajší riaditeľ prof. Mons. Anton Tyrol totiž v rokoch  2006 – 2011 zastrešili vydavateľskú platformu periodika StBiSl, … Continue reading

Posted in Oznamy | Comments Off on Výročie bývalého vydavateľa StBiSl

The First Issue of Jubilee StBiSl Volume

In the first issue of the tenth, jubilee volume of the biblical journal Studia Biblica Slovaca, there will be again a number of scientific articles dealing with the Old and New Testamental topics as well as one linguistic essay and reviews of … Continue reading

Posted in Časopis | Comments Off on The First Issue of Jubilee StBiSl Volume

Lukášovo dielo – Seminár pre biblistov 2019

Redakcia Studia Biblica Slovaca dáva do pozornosti všetkým vyučujúcim svätého Písma na univerzitách, biblistom a vedcom pracujúcim v oblasti biblickej exegézy na Slovensku i v Čechách, že v rámci cyklu aktualizačných seminárov Pápežského biblického inštitútu v Ríme (PBI) bude témou … Continue reading

Posted in Oznamy | Comments Off on Lukášovo dielo – Seminár pre biblistov 2019