Category Archives: Časopis

Studia Biblica Slovaca 11 (2/2019) – published

The content of the current issue StBiSl 11 (2/2019): HÄNER, Tobias: Jobe, Victim of Ironies. A Linguistic Reevaluation of Job 1:10 in Its Context MAJTÁN, Ľubomír: Timothy and Charisma in 1 Tim 4:14: A Recognition or A Transfer through the … Continue reading

Posted in Časopis | Leave a comment

e-StBiSl 11 (2/2019)

Posted in Časopis, e-StBiSl | Leave a comment

Čoskoro vyjde nové StBiSl 11 (2/2019)

Čoskoro vyjde nové číslo 11. ročníka StBiSl (2/2019) a prinesie vedecké príspevky exegetického rázu od slovenských a zahraničných autorov, ale aj poznámky lingvistického a historického zamerania. Ako vždy, aj teraz sú súčasťou nového čísla i recenzie vedeckých biblických publikácií.

Posted in Časopis | Leave a comment

Studia Biblica Slovaca 11 (1/2019)

In the first volume of StBiSl 11 (2019), there are four studies dealing with both hermeneutical-theological and exegetical issues. The first two focus on the OT and the second two on the NT: Georg BRAULIK: Intertextual Canonical Reading and Biblical … Continue reading

Posted in Časopis | Leave a comment