Registrácia / Conference Registration

Registrácia účastníkov konferencie Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov je otvorená od 8. septembra 2019 a potrvá do 30. novembra 2019.

Registrácia účastníkov prebieha vyplnením registračného formulára (stiahnuť) a kalkulačky cien ubytovania a stravy (stiahnuť) a ich následným zaslaním na redakcia(at)biblica.sk najneskôr do 30. novembra 2019.

Pred zaslaním registračného formulára  sa, prosíme, uistite, že ste si v ňom prečítali a odsúhlasili politiku ochrany osobných údajov.

Registračný poplatok zahŕňa uvítací konferenčný balíček (t. j. menovku, program a iné), prístup k Wifi sieti, účasť na dopoludňajšom i odpoludňajšom občerstvení počas prestávok (tzv. coffee breaks) ako aj účasť na večernej recepcii (13. decembra 2019) a na sprievodnom programe (Výstava ikon).

Informácie k platbe

Úhrada registračného poplatku sa realizuje formou bankového prevodu alebo platbou v hotovosti. V prípade platby na bankový účet budú indikácie k platbe účastníkovi zaslané vo formulári o potvrdení registrácie. V tom prípade je registračný poplatok potrebné uhradiť najneskôr do 30. novembra 2019. Platba v hotovosti je možná iba 13. decembra 2019 v mieste konania konferencie. Platba v hotovosti sa akceptuje len v mene euro.

Politika zrušenia registrácie a vrátenia poplatku

V prípade, že ste sa zaregistrovali, ale Vašu účasť na konferencii budete musieť z rôznych dôvodov zrušiť, máte nárok na vrátenie 100 % z registračného poplatku, ak zrušenie registrácie oznámite písomne na redakcia(at)biblica.sk najneskôr do 30. novembra 2019. Po uvedenom dátume nárok na vrátanie registračného poplatku už nebude možný. Ak Vašu žiadosť o zrušenie účasti na konferencii neoznámite písomne mejlom na redakcia(at)biblica.sk najneskôr do 30. novembra 2019, nárok na vrátenie registračného poplatku zaniká.

Ubytovanie a strava

Súčasťou registračného formulára (stiahnuť) je aj objednávka ubytovania a stravy v Seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. Orientačnú cenu za ubytovanie a stravu si môžete vypočítať použitím kalkulačky cien ubytovania a stravy (stiahnuť). Upozorňujeme, že cena ubytovania a stravy vygenerovaná kalkulačkou je iba orientačná. Konečná cena za ubytovanie a stravu bude účastníkovi oznámená v potvrdení o registrácii zo strany organizátorov konferencie.

Platba za ubytovanie a stravu sa realizuje prevodom na bankový účet podľa indikácií v potvrdení o registrácii, ktoré Vám bude zaslané.

Ak máte otázky k registrácii, neváhajte nás kontaktovať na redakcia(at)biblica.sk.

Text Registrácia v pdf (stiahnuť).

Conference Registration

Conference Registration is open from 8 September, 2019 and closes on 30 November, 2019.

Attendees can register for the conference Intrabiblical Interpretation of the Former Prophets by completing both the Registration Form (Download) and the smart Accommodation and Board Cost Calculator (Download) and by sending it to redakcia(at)biblica.sk by 30 November, 2019.

Before completing the Registration Form, please ensure you have read and accepted the Data Privacy Statement in the Registration Form.

Conference registration fees include conference pack (name tag, program, conference bag etc.), access to Wi-Fi and attendance to all morning and afternoon refreshment/coffee breaks, participation in a dinner reception on 13 December, 2019 as well as on a special social event (Exhibition of Religious Icons).

Registration Fee Payment Information

Payment should be made by bank transfer or by cash onsite. To make a bank transfer, the registration fee payment deadline is 30 November, 2019. All payment data will be given in the Confirmation Registration Form sent in reply to the Registration Form. The payment onsite is possible only in cash on 13 December, 2019 at the conference venue. All payments have to be made in EURs.

Registration Refund/Cancellation Policy

Please note if you register and do not attend the conference, the registration fee is refundable up to 100% only by notification of cancellation in writing to redakcia(at)biblica.sk by 30 November, 2019. After that date, no further refunds will be possible. Moreover, if you do not e-mail your wish to cancel your attendance on the conference by 30 November, 2019 your registration fee will not be refundable.

Accommodation and Board

Booking of accommodation and board at St. Xavier Seminary in Badín (Slovakia) is a part of the Registration Form (Download). To know the indicative price of accommodation and board, you can use the smart Accommodation and Board Cost Calculator (Download). Please note that the smart calculator generates only indicative accommodation and board costs. The sum total of accommodation and board will be announced to the conference attendee in the Confirmation of Registration Form, sent by the organizing committee.

Payment for accommodation and board is possible only by bank transfer following instructions in the Confirmation of Registration Form. Please contact us if you have any questions through redakcia(at)biblica.sk.

Conference Registration text in pdf (Download).