Category Archives: Oznamy

Medzinárodná konferencia “Ježiš a farizeji”

Pápežský biblický inštitút v Ríme usporadúva v dňoch 7. – 9. mája 2019 medzinárodnú konferenciu s názvom Ježiš a farizeji. Viac informácii na https://www.jesusandthepharisees.org/

Posted in Oznamy | Leave a comment

Emotions in the Bible

The Advent and Christmas season spontaneously evokes hope and the emotion of joy. Besides the joy, many other emotions are attested in the Bible. A preliminary enquiry into the phenomenon of emotions in the Bible has been currently provided by … Continue reading

Posted in Aktuality, Oznamy, Supplementum StBiSl | Leave a comment

Studia Biblica Slovaca – Supplementum 2

The second volume of the series Studia Biblica Slovaca – Supplementum Translating from Biblical Greek into Slovak: Problem, Solutions, and Perspectives written by Helena Panczová is now available. The author deals with some basic problems of the translation from biblical Greek into the Slovak language in … Continue reading

Posted in Časopis, Oznamy, Supplementum StBiSl | Leave a comment

Vedecká konferencia v Badíne

14. decembra 2018 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverksého v Badíne uskutoční vedecká konferencia na tému Historické etapy vývoja fenoménu emócií v židovskej a kresťanskej biblickej tradícii. Prednášajúcimi budú: prof. František Ábel, PhD., prof. Anton Adam, PhD., prof. Pavol … Continue reading

Posted in Oznamy | Leave a comment