Aleluja!

resurrezione

“Zaplesaj nebeský chor anjelov, zaplesajte oslávení v nebi, nech zahlaholí chválospev na oslavu víťazného Krista!”

(Z Veľkonočného chválospevu)

Požehnané veľkonočné sviatky všetkým čitateľom StBiSl a milovníkom Božieho Slova želá redakcia StBiSl.

This entry was posted in Oznamy. Bookmark the permalink.