Aleluja!

resurrezione

„Zaplesaj nebeský chor anjelov, zaplesajte oslávení v nebi, nech zahlaholí chválospev na oslavu víťazného Krista!“

(Z Veľkonočného chválospevu)

Požehnané veľkonočné sviatky všetkým čitateľom StBiSl a milovníkom Božieho Slova želá redakcia StBiSl.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.