100 rokov SBF v Jeruzaleme

Udelenie pamätnej medaily B. Štrbovi (vpravo)

15.-16. januára 2024 sa v sídle Pápežskej univerzity Antonianum v Ríme konali oficiálne oslavy storočnice založenia biblickej archeologickej fakulty Studium Biblicum Franciscanum v Jeruzaleme. Na oficiálnom programe osláv mal časopis StBiSl zastúpenie hneď dvakrát.

Peter Dubovský, SJ člen vedeckej rady StBiSl a terajší rektor Pápežského biblického inštitútu v Ríme obohatil program svojím odborným vstupom. Svojím osobným svedectvom vystúpil aj šéfredaktor StBiSl, Blažej Štrba, ktorý absolvoval doktorské štúdiá na spomínanej fakulte v Jeruzaleme a pôsobí na nej ako pozvaný profesor Starého zákona už niekoľko rokov. Obidvom bola udelená aj pamätná medaila.

This entry was posted in Aktuality, Oznamy. Bookmark the permalink.