Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

LOGO-StBiSlje vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

ISSN 1338-0141 (print)  •  e-ISSN 2644-4879 (online)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Komentáre vypnuté na Studia Biblica Slovaca (StBiSl)

Milovať cudzinca: prednáška a prezentácia

7. októbra 2021 o 17.00 hod. vystúpi prof. P. Georg Braulik, OSB na RKCMBF UK v Bratislave s prednáškou pre akademickú obec na tému Milovať cudzinca. O prikázaní v Deuteronómiu 10,19. Prednáška sa koná v rámci podujatia Fakultné štvrtky na pôde RKCMBF UK v Bratislave a jej súčasťou bude prezentácia novej publikácie s titulom “Tvoje oči videli. Štúdie venované Georgovi Braulikovi, OSB”, ktorá vychádza v edícii Studia Biblica Slovaca – Supplementum. Viac informácii nájdete v letáku.

Publikované v Aktuality, Časopis, Oznamy, Supplementum StBiSl | Vložiť komentár

Medzinárodné vedecké sympózium v Košiciach

Redakcia StBiSl dáva do pozornosti, že v dňoch 29.9. – 1. 10. 2021 sa v Košiciach koná Medzinárodné vedecké sympózium s názvom “Výzvy pre starovekých a moderných prekladateľov Biblie”. Na podujatí odznie dvanásť vedeckých príspevkov dotýkajúcich sa rôznych aspektov temy prekladov Svätého písma. Viac tu.

Publikované v Aktuality, Oznamy | Vložiť komentár

StBiSl 13/1 (2021) – Dostupné

Obsah najnovšieho čísla StBiSl 13/1 (2021):

  • CANDIDO, Dionisio: Ako bola prijatá Kniha Judita východnými otcami v 4. stor. pred n. l.? [v angličtine]
  • KUNJANAYIL, Paul: Vzájomná súvislosť medzi témou Emanuel a odpustením hriechov v Evanjeliu podľa Matúša [v angličtine]
  • FENÍK, Juraj: Symbolika šiat v cykle Eliáša a Elizea a v Jánovom evanjeliu [v angličtine]
  • MAJTÁN, Ľubomír: Motívy obriezky Timoteja v Sk 16,1-5. Historický, etnický a náboženský aspekt obriezky Timoteja v Skutkoch apoštolov a teologická interpretácia z pohľadu spoločenstva prvotnej Cirkvi
  • TICHÝ, Ladislav: Jak je třeba chápat Pavlovo vyjádření v 1Kor 7,38b?
  • TYROL, Anton: Eliáš. Cesta v tichu a námahe s pokrmom zhora

Zhrnutia jednotlivých článkov sú tu a a kompletné znenie celého čísla nájdete tu.

Publikované v Časopis | Vložiť komentár

e-StBiSl 13 (1/2021)

Publikované v Časopis, e-StBiSl | Vložiť komentár