Aktualizačný kurz PBI Rím 2018

Zdroj: Godong/robertharding/Getty Images

Studia Biblica Slovaca dáva do pozornosti aktualizačný kurz pre vyučujúcich a študujúcich Sväté písmo (AK), ktorý usporadúva Pápežský Biblický Inštitút v Ríme v termíne

22.-26. januára 2018.

Témou nového ročníka AK budú HISTORICKÉ KNIHY STARÉHO ZÁKONA.

Viac k programu a prednášajúcim tu.

Posted in Nezaradené | Comments Off on Aktualizačný kurz PBI Rím 2018

Christmas Wishes

Posted in Nezaradené | Leave a comment

K obsahu StBiSl 9 (2/2017)

V pripravovanom čísle StBiSl 9 (2/2017) bude zastúpená staro- i novozákonná tematika. Starozákonnú sekciu budú tvoriť príspevky z Knihy žalmov i deuterokánonickej dvojice – Kniha Judita a Kniha Sirachovcova. Z oblasti NZ to budú spisy apoštola Pavla. Popri exegetických štúdiách dostanú v časopise svoj priestor i dva lingvisticky zamerané príspevky.

Posted in Časopis | Leave a comment

StBiSl 9 (1/2017) – o Ráchelinom hrobe, násilí, (ne)obrátení Pavla i o Bohu sudcovi

Aktuálne nové číslo Studia Biblica Slovaca dosvedčuje, že brány poznania a vedy sú stále otvorené. Od júna je totiž čitateľom k dispozícii v poradí už 9. ročník časopisu so šesticou vedeckých príspevkov (čítaj Abstrakty) a recenziami niekoľkých nových odborných publikácií. V prvých štyroch príspevkoch StBiSl 9 (1/2017) pojednáva popri exegetických problémoch aj o pravde v Biblii. Ide o ozvenu na dokument Pápežskej biblickej komisie Inšpirácia a pravda Svätého písma (2014). Continue reading

Posted in Aktuality, Časopis | Comments Off on StBiSl 9 (1/2017) – o Ráchelinom hrobe, násilí, (ne)obrátení Pavla i o Bohu sudcovi