Profesor Buscemi z Jeruzalema a laureátka Panczová v Bratislave

Zľava: B. Štrba, M.A. Buscemi, H. Panczová, J. Jančovič

Vo štvrtok 20. apríla začal prof. Marcello Alfio Buscemi OFM svoje prednáškové turné po Slovensku v Bratislave a v pondelok 24. apríla ho ukončil v Badíne. Emeritný profesor P. Marcello (72) tak predstavil na rôznych teologických fakultách počas niekoľkých dní niektoré špecifické problematiky kresťana a kresťanského života v Kristovi v prvých kresťanských komunitách a to podľa náuky Listov Apoštola Pavla. Vypočuli si ho …aj na Gréckokatolíckej fakulte v Prešove, v Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí (22.4.) a na Pedagogickej a Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (24.4.). Dlhšie diskusie po niektorých prednáškach dosvedčili, že fundovanosť experta sa dobre snúbila s jasnosťou odpovedí v prípade P. Buscemiho. Spoločne s poslucháčmi Rádia Lumen (23.4.) mu zaiste aj mnohí ostatní účastníci ostatnú vďační za jeho osvetlenie niektorých posolstiev Apoštola Pavla. Záujemcovia si budú môcť prečítať niektoré z prednášok P. Buscemiho v slovenčine. Web stránka uvedie včas presnejšie informácie.

Na záver prvej prednášky P. Buscemiho v Bratislave (24.4.), bola odovzdaná Mgr. Helene Panczovej, PhD. v Aule Benedikta XVI. Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty sv. Cyrila a Metoda Cena Jozefa Búdu za roky 2015-2016, za jej vedeckú, akademickú a publikačnú činnosť v oblasti biblickej gréčtiny, ktorou vo významnej miere prispela k rozvoju biblických vied na Slovensku a k šíreniu dobrého mena slovenskej vedeckej obce v zahraničí. Odbornú a vedeckú tvorby laureátky predstavil šéfredaktor StBiSl Blažej Štrba, ktorý jej ju odovzdal v mene redakcie časopisu Studia Biblica Slovaca.

This entry was posted in Aktuality, Cena Jozefa Búdu, Správy. Bookmark the permalink.