StBiSl 14 (1/2022) – Dostupné

Obsah najnovšieho čísla StBiSl 14/1 (2022):

StBiSl 14/1 (2022)
  • VARŠO, Miroslav: Recepcia Mojžišovej piesne (Dt 32,1-43) v Žalme 119 [v angličtine]
  • BADLÍKOVÁ, Zuzana – ŠTRBA, Blažej: Štruktúra modlitby v Neh 9,5–10,1. Nový návrh
  • THEKKEKKARA, Biju: Sviatok očisťovania: nové čítanie αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν pre v Lk 2,22? [v angličtine]
  • MALIŠ, Michal: Prečo zmizli bezbožní z evanjelií? Textový variant v Lk 5,32 a jeho dopad na interpretáciu
  • PIAZZOLLA, Francesco: Balaam a Jezabel v Knihe Zjavenia. Relektúra starozákonných postáv? [v angličtine]

Zhrnutia jednotlivých článkov sú tu a a kompletné znenie celého čísla nájdete tu.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.