Poslušný v Getsemani

Na trh sa už čoskoro dostane nový titul edície Studia Biblica Slovaca – Supplementum: Obedient in Gethsemane. A Narrative-Critical Reading of Matthew 26:36-46 [Poslušný v Getsemani. Naratívno-kritická lektúra Matúša 26,36-36]. Ide o dizertáciu Timoteja Mejidu, kňaza z Nigérie, ktorú obhájil v roku 2021 na Teologickej fakulte Pápežskej univerzity St Patrick’s College v Meynooth (Írsko). Podľa vyjadrenia dekanky Dr. J. Rogersovej, ide o fundovanú a akademicky dôslednú štúdiu, ktorá otvára Matúšovo rozprávanie o Getsemani a zameriava sa na prvky Kristovej poslušnosti, ktoré sú v texte Matúšovho evanjelia dômyselne zachytené a evokované. Dizertácia zvýrazňuje, aký veľký prínos môže mať literárna biblistika k otázkam dôležitým pre teológiu a spiritualitu.

O vydaní monografie Vás budeme informovať.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Supplementum StBiSl. Zálohujte si trvalý odkaz.