Priestor v Knihe Judita

Lorenzo Lotto: Intarzia Judita (1552), Bazilika S. Maria Maggiore, Bergamo

4. marca 2022 na Biblickej Fakulte Pápežského biblického inštitútu v Ríme obhájila Martina Korytiaková svoju doktorskú prácu s názvom Priestor v Knihe Judita. Naratívna analýza a interpretácia priestoru, ktorú porota vyhodnotila ako vynikajúcu – summa cum laude. Ide vôbec o prvú Slovenku, ktorú ukončila štúdiá na tejto prestížnej svetovej inštitúcii. Autorka je i dlhodobá výkonná redaktorka časopisu Studia Biblica Slovaca, a preto jej i v mene celej redakcie, vyjadrujeme aj úprimné blahoželanie. Nižšie prinášame autorkino zhrnutie v slovenčine, ktoré bolo už publikované na portáli Pápežského biblického inštitútu.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.