Umrel biblista a teológ prof. Petr Pokorný

Redakcia StBiSl so zármutkom prijala správu, že 18. januára 2020 do večnosti odišiel Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSC., dr.h.c. (1933 – 2020).

Profesor Petr Pokorný bol dlhoročný profesor novozákonnej teológie ETF UK v Prahe, a v roku 2019 aj vzácnym členom Redakčnej rady StBiSl.

Nekrológ od kolegov prof. P. Pokorného z ETF tu.

R. I. P.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.