StBiSl súčasťou ATLA

Od januára 2020 sa vedecký biblický časopis StBiSl stáva akceptovanou súčasťou poprednej databázy ATLA Religion Database®. ATLA RDB® združuje bibliografické záznamy z oblasti biblistiky, svetových náboženstiev, cirkevných dejín a náboženstva zo sociologického uhla pohľadu a je považovaná za významný zdroj vyhľadávania údajov v náboženských a teologických štúdiách. Databáza využíva platformu EBSCO, ktorú používajú univerzity a knižnice po celom svete. Zaradenie StBiSl do ATLA RDB® je výsledkom splnenia kritérií selektívneho hodnotiaceho procesu ATLA RDB® a tak priamym potvrdením vedeckej kvality a významu StBiSl. Prakticky tento krok najmä prináša ľahkú vyhľadateľnosť štúdií publikovaných v StBiSl celosvetovým akademickým publikom.

Tento obsah bol zaradený v Časopis / Journal. Zálohujte si trvalý odkaz.