StBiSl 14/2 (2022) – Dostupné online

Obsah najnovšieho čísla StBiSl 14/2 (2022):

StBiSl 14/2 (2022)
  • GIROLAMI, Maurizio: Helenistický výklad hebrejského textu Prís 8,22-31 až po začiatok kresťanského obdobia [v angličtine]
  • ATTARD, Stefan M.: Sebapredstavenie ako „ochranný plot okolo Tóry“. Etická kritika Eleazarovho mučeníctva v 2 Mach 6,18-31 [v angličtine]
  • WATERS Sr, Kenneth L.: Ježiš a Pascha v Mk 14,1-12. Chronologický zmätok? [v angličtine]
  • PAVELČÍK, Július: Kniha Skutkov 12,25 – Kontextový výklad
  • ŠTRBA, Blažej: Stopy „ducha múdrosti“ v Starom zákone
  • Súčasťou čísla sú aj abstrakty Liber Annuus LXX (2020) a recenzia vedeckej publikácie.

Zhrnutia jednotlivých článkov sú tu a a kompletné znenie celého čísla nájdete tu. Časopis bude dostupný v tlačenej podobe už čoskoro.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Časopis / Journal. Zálohujte si trvalý odkaz.