Nominácia na Cenu Jozefa Búdu otvorená do konca decembra

Redakčná rada časopisu Studia Biblica Slovaca vyhlasuje otvorenie nominácie na Cenu Jozefa Búdu. Ocenenie bude udelené začiatkom budúceho roka 2017. Cenu dostane osobnosť pôsobiaca v oblasti exegézy a exegetického skúmania Svätého písma. Dôležitým merítkom je odborná a vedecká práca aspoň v jednej z daných biblických oblastí – filologická, historická, exegetická a teologická.

Návrhy je možné podať

elektronickou (na adresu: redakcia [at] biblica.sk) alebo písomnou formou na adresu Redakcie StBiSl (Banská 28, 976 32  Badín) – do 31. decembra 2016.

Podstatou tradície udeľovania Ceny Jozefa Búdu, začatej v roku 2012 je v prvom rade udeliť morálne ale aj finančné uznanie za odbornú a vedeckú prácu v oblasti exegézy a exegetického skúmania na Slovensku a vo svete vôbec.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Cena Jozefa Búdu. Zálohujte si trvalý odkaz.