Biblistka v čele KBD

kbdDo pozície novej riaditeľky Katolíckeho Biblického Diela (KBD) bola 1. 10. 2013 oficiálne menovaná slovenská biblistka ThDr. IVETA STRENKOVÁ CJ. Rozhodla o tom Konferencia biskupov Slovenska na svojom 75. plenárnom zasadaní v Nitre (3. – 4. júla 2013).
ThDr_I_Strencikova

ThDr. Iveta Strenková CJ svoje licenciátne i doktorské štúdia z biblickej teológie absolvovala na Pápežskej Gregorovej Univerzite v Ríme. Nová riaditeľka KBD pôsobila v roku 2012 ako pedagóg na Univerzite Tretieho Veku na Teologickej Fakulte Trnavskej Univerzity. V odborných kruhoch je známa svojou účasťou na viacerých biblických konferenciách v zahraničí i na Slovensku, v súčasnosti sa podieľa aj na príprave novej publikácie o žalmoch v sérii Komentáre k Starému Zákonu. Jej príspevok z Konferencie Exodus 2010 v Badíne redakcia Studia Biblica Slovaca uverejnila v prvom čísle StBiSl 3 (abstrakt je dostupný tu).

Širšia verejnosť ju mohla okrem iného stretnúť i v rámci Cyklu stretnutí „Postavy viery“ k Roku viery 2012-2013  v Kláštore Premenenia Pána v Sampore.

Redakcia StBiSl želá ThDr. Ivete Strenkovej CJ veľa Božích milostí a sily v službe Slovu na čele KBD v duchu „adnunciate … studia eius“ (Ž 9,12).

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.