Biblická bibliografia – výzva a výročie StBiSl

zalozka-FINAL-page-001-skrátenáadnunciate … studia eius (Ž 9,12)

Periodikum Studia Biblica Slovaca dovŕši v roku 2014 desať rokov svojej existencie. Redakcia StBiSl pri tejto príležitosti plánuje vytvoriť zoznam biblickej bibliografie odborníkov zo Slovenska a z Čiech. Zozbieranie biblických bibliografických údajov a ich publikovanie v jednom zväzku má za cieľ informovať sa navzájom, sprehľadniť bibliografiu a pomôcť aj odborníkom z iných vedných, najmä teologických disciplín orientovať sa v tvorbe domácich autorov. Srdečne Vás pozývame do … spolupráce.

Je na rozhodnutí každého z Vás ako autora, ponúknuť a poslať zoznam tých publikácií, ktoré Vy pokladáte za relevantné. Výsledný zoznam bude prezentovať tú dostupnú biblickú vedeckú, odbornú a populárnu literatúru (tlačenú alebo v elektronickej podobe), ktorej primárnym predmetom záujmu je biblický text (skúmaný zo stránky jazykovednej, literárnej, exegetickej, historickej, teologickej a pod.) a ktorá bola publikovaná v horizonte rokov 1990 – 2013 (vrátane). Redakcia StBiSl bude spracovávať Vaše bibliografické údaje za predpokladu, že splnia nasledovné kritéria, o ktorých dodržiavanie Vás úctivo prosíme:

  1.  Autorstvo. Ak ste (spolu)autormi, editormi, resp. zostavovateľmi, a pod. a uvediete Vašu kontaktnú poštovú aj emailovú adresu.
  2.  Katalogizovanie. Vaše publikácie zaraďte do príslušnej kategórie, resp. do navrhnutej podkategórie v súbore ZOZNAM_BIBLICA2014.docx (viď zelenou farbou označené príklady niekoľkých publikácií v spomenutom súbore).
  3. Bibliografický štýl. Komplexný bibliografický zápis uvádzajte podľa bibliografického štýlu StBiSl, ktorý je tu alebo tu.
  4. Kľúčové slová. Každý jeden zápis doplňte tromi až piatimi kľúčovými slovami, z ktorých aspoň tri by mali reflektovať biblickú tematiku.
  5. Názov súboru. Dokument s náležite zaradenými publikáciami (viac publikácii v danej kategórii uveďte vzostupne podľa rokov) zašlite pod názvom PRIEZVISKO_MENO_BIBLICA2014.docx na redakčnú emailovú adresu redakcia@biblica.sk na spracovanie do konca roku 2013.

Nezaradenú bibliografiu podľa uvedených kritérií redakcia StBiSL nemôže triediť a tiež nemôže dopĺňať kľúčovými heslami, z pochopiteľných dôvodov – je to práca samotného autora. Ak teda nebude bibliografia katalogizovaná, nie je pre nás možné ju následne ani zaraďovať do pripravovaného bibliografického zoznamu. Vopred ďakujeme za porozumenie a prácu, o ktorú Vás vo veci Vašej vlastnej bibliografie prosíme.

V mene celej redakcie Vám vopred ďakujem za Váš záujem a eventuálnu spoluprácu na príprave tohto biblického bibliografického zoznamu. Obsahová a formálna precíznosť bibliografických údajov bude z veľkej miery závisieť od každého, kto chce informovať o svojej publikačnej činnosti širšiu odbornú verejnosť. Akúkoľvek vážnejšiu nejasnosť pri zostavovaní Vášho bibliografického zoznamu, Vás prosím, označte alebo nám ju komunikujte.

S vďakou i srdečným pozdravom,

Blažej Štrba, šéfredaktor StBiSl

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.