Usnul Frank-Lothar Hossfeld

201408262022_Kriz2. novembra 2015 po dlhej a ťažkej chorobe naveky usnul žalmológ a teológ prof. Frank Lothar Hossfeld (nar. 19. 6. 1942 v Metzi [F]). Zádušná svätá omša a pohreb sa budú konať 10. 11. 2015 v časti Poppelsdorf v Bonne (Nemecko).

Redakcia StBiSl sa pripája k smútiacemu biblickému svetu, ktorý prof. Hossfeld tak veľmi obohatil svojou prácou najmä na Knihe Žalmov, ako aj na iných biblických spisoch. Zosnulý profesor bol i prispievateľom do časopisu StBiSl a osobne sa zúčasntnil i na konferencii venovej žalmom v roku 2012. V úcte k odkazu jeho vedeckej práce a jej výsledkom sa s ním lúčime v duchu nádeje zo Ž 118,17: „Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove“.

Prof. Frank-Lother Hossled, odpočívajte v pokoji!

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.