Studia Biblica Slovaca 11 (1/2019)

Prvé číslo jedenásteho ročníka StBiSl 2019 prináša biblické štúdie hermeneuticko-teologického a exegetického rázu, zo Starého i z Nového zákona:

  • Georg BRAULIK: Kánonicko-intertextuálne čítanie a biblická hermeneutika. K aktuálnej diskusii v starozákonnej vede (s. 1-11)
  • Blažej ŠTRBA: Od kráľovho krčaha k prorokovmu. Prieskum motívu „krčaha“ צַפַּחַת v masoretskom texte (s. 12-28)
  • Massimo GRILLI: Usmernenia a výzvy pre novozákonnú biblickú teológiu (s. 29-41)
  • Ľubomír MAJTÁN: Timotej – Pavlov delegát v komunitách. Osoba delegáta v Pavlových listoch vo svetle grécko-rímskej korešpondencie a rabínskej halachickej literatúry (s. 42-56).

V novom čísle sú aj obvyklé rubriky – recenzie, abstrakty a správy. neprehliadnite správu o decembrovej konferencii o prorokoch. Kompletný obsah celého čísla spolu so zhrnutiami štúdii nájdete tu.

Tento obsah bol zaradený v Časopis / Journal. Zálohujte si trvalý odkaz.