Spätný pohľad na Konferenciu Žalmy 2012 v Badíne

V piatok 15. septembra 2012 sa  zavŕšila v Badíne dvojdňová konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom Žalmy 2012 z pohľadu ich autorov a neskoršej recepcie, ktorú zorganizovala Katedra biblických vied Teologického inštitútu Rímskokatolíckej cyrilometodskej Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Konferencia bola zároveň výsledkom spolupráce teologických fakúlt Trnavskej Univerzity, Katolíckej univerzity v Ružomberku s katedrou filozofie a religionistiky Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity s účasťou Pápežského biblického inštitútu v Ríme (Taliansko).

Počas dvoch dní odzneli v ôsmych sekciách príspevky 22 prednášajúcich v rôznych jazykoch (angličtina, nemčina, taliančina, čeština a slovenčina).

Úvodné sekcie v každom dni otvorili svojimi odbornými vstupmi hlavní hosťujúci exegéti. V prvý deň konferencie sa profesor Gianni Barbiero z Pápežského biblického inštitútu v Ríme (Taliansko) venoval otázke interpretácie Mesiáša ako nenásilného Mesiáša v Ž 110 a nemecký emeritný profesor Frank-Lothar Hossfeld z Univerzity v Bonne (Nemecko) predstavil svoj článok na tému čítania Žaltára ako celku pod názvom „Dejinné zastavenia Izraela ako ráz tiahnuci sa Žaltárom“. Úvod druhého dňa bol vyhradený prednáške českého biblistu Petra Chalupu s názvom „Nová pieseň v Žaltári a Zjavení apoštola Jána“. Postupne vystúpili so svojimi príspevkami Peter Dubovský SJ, Jozef Tiňo, Peter Juhás, Stefan Attard, Bohdan Hroboň, Blažej Štrba, Jozef Jančovič, Ivana Procházková, Róbert Jáger, Jaroslav Brož, Libor Marek, Petr Mareček, Mykhaylyna Kľusková, Marek Vaňuš, Lucia Hidvéghyová, Daniel Slivka, Marcela Andoková, Martin Štrbák a Róbert Horka.

Konferencia sa konala ako súčasť už prebiehajúceho projektu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity pod názvom Komentár k žalmom. Výstupom celého projektu bude knižná podoba odbornej publikácie Komentár k žalmom, ktorý doplní zbierku doteraz vydaných odborných komentárov ako napr. už publikovaný komentár ku Knihe Genezis (2008), Komentára k trom malým prorokom. Vo fáze príprav je aj komentár ku Knihe Exodus a k Evanjeliu podľa Marka.

Niektoré z príspevkov Konferencie Žalmy 2012 v Badíne a články troch hlavných prednášajúcich zo zahraničia budú publikované v najbližších číslach časopisu Studia Biblica Slovaca .

Prečítajte si aj ďalšie správy o Konferencii Žalmy 2012 v Badíne:

http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=620894

http://bbdieceza.sk/index.php/sk/component/content/article/48-uvodna-stranka/1160-konferenciu-almy-tematicky-otvorili-profesori-barbiero-a-hossfeld

http://www.svetkrestanstva.sk/2012/09/konferencia-o-zalmoch-vo-vlastnych.html

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120915005

http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.quotidiano?tema=Quot_english&argomento=dettaglio&id_oggetto=246118&sezione=&data_ora=12/09/2012

http://bbdieceza.sk/index.php/sk/component/content/article/48-uvodna-stranka/1162-v-zavere-konferencie-almy-vyhlasili-nominovanie-na-cenu-jozefa-budu

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Konferencia, Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.