Redakcia StBiSl odovzdala Cenu Jozefa Búdu

Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, SSL. PhD.

Vo štvrtok, 25. apríla 2019 na pôde RKCMBF UK v Bratislave redakcia Studia Biblica Slovaca odovzdala Cenu Jozefa Búdu (CJB) za roky 2017 – 2018 Mons. ThDr. Ing. Jozefovi Jančovičovi, SSL. PhD. Cenu za vedeckú publikačnú a odbornú prednáškovú činnosť na Katedre biblických vied Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (RKCMBF UK), aktívnu činnosť pri tvorbe časopisu StBiSl a za popularizovanie výsledkov biblistiky na Slovensku udelili J. Jančovičovi SSDr. Blažej Štrba, PhD., šéfredaktor StBiSl, prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD., vedúci Katedry biblických vied na RKCMBF UK v Bratislave a ThDr. Ing. Vladimír Thurzo. PhD., dekan RKCMBF UK v Bratislave.

Tento obsah bol zaradený v Cena Jozefa Búdu. Zálohujte si trvalý odkaz.