Noví držitelia Ceny Jozefa Búdu

Jozef Búda

Redakcia časopisu Studia Biblica Slovaca (StBiSl) po piatykrát udelila Cenu Jozefa Búdu (CJB). Zo sedemnástich navrhovaných odborníkov a odborníčok v oblasti biblickej exegézy sa za obdobie 2019 ­– 2020 jej držiteľom stal Dr. Juraj Feník, PhD. Rovnako sa redakčná rada časopisu StBiSl rozhodla po prvý raz udeliť CJB in memoriam a to prof. ThDr. Jozefovi Heribanovi, SDB, Dr. h. c.

Dr. Juraj Feník, PhD.

Dr. Juraj Feník, PhD. (1976) je kňaz Košickej arcidiecézy. Študoval teológiu v Košiciach a teológiu a biblické vedy na The Catholic University of America (Washington, DC), kde v roku 2007 zavŕšil štúdiá doktorátom z biblických vied. Od roku 2008 pôsobí ako odborný asistent na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach, kde prednáša Nový zákon a biblickú gréčtinu. Prednášal aj na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a v Kňazskom seminári a Teologickom inštitúte v Rige (Lotyšsko). Od roku 2016 pracuje ako samostatný vedecký pracovník Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v Bratislave a zároveň je aktívny v košickom Centre pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Je členom The Catholic Biblical Association of America a členom redakčných rád vedeckých časopisov Studia Biblica Slovaca Verba Theologica.

Predmetom vedeckého a popularizačného záujmu Dr. Juraja Feníka, PhD. sú evanjeliá podľa Lukáša a Jána a Pavlove listy. Významnou mierou sa podieľal na produkcii najnovších prekladov Jánovho (2019) a Lukášovho evanjelia (2020). Okrem domácich periodík publikoval v prestížnych zahraničných časopisoch Biblica, Catholic Biblical Quarterly, Ephemerides Theologicae Lovaniensis Neotestamentica. Ako recenzent spolupracoval s periodikom Neotestamentica. Aktívne vystupuje na domácich a zahraničných konferenciách. Popri prednášaní a publikovaní sa angažuje v biblickom apoštoláte v Košickej arcidiecéze a v rámci permanentnej formácie rehoľných komunít.

Redakcia časopisu StBiSl sa rozhodla udeliť CJB 2019 – 2020 Dr. Jurajovi Feníkovi, PhD. za jeho aktívnu vedeckú publikačnú a prednáškovú činnosť v oblasti biblickej exegézy a teológie, za prínos pri tvorbe prekladových publikácií z biblickej gréčtiny, za popularizovanie výsledkov slovenskej biblistiky a za vedecky uznávané publikácie v zahraničí. Publikačná činnosť Dr. Juraja Feníka, PhD. za roky 2019 – 2020 zahŕňa: FENÍK, Juraj – LAPKO, Róbert: Christ as Ruler in Col 1,15-20?, Ephemerides Theologicae Lovanienses 95/1 (2019) 39-62; FENÍK, Juraj: Children as Gift in the Gospel of Luke, Neotestamentica 53/1 (2019) 79-100; FENÍK, Juraj: Construction Imagery in Colossians, Biblica 100/2 (2019) 229-248. FENÍK, Juraj – LAPKO, Robert: The Reign of Christ in Colossians: A Reassessment, Catholic Biblical Quarterly 81/3 (2019).

Okrem toho v roku 2015 Dr. Juraj Feník, PhD. publikoval vedecký článok Annunciations to Mary in Luke 1–2, Biblica 96/4 (2015) a rok predtým mu v Brne vyšla vedecká monografia Given to the Church: An Exegetical Analysis of Christology and Anthropology in Eph 1:20-23 and 2:5-6. Recenziu uvedenej monografie priniesol vedecký časopis StBiSl 11/2 (2019) 149-153.

prof. ThDr. J. Heriban, SDB

Rovnako sa redakčná rada časopisu StBiSl rozhodla po prvý raz udeliť CJB in memoriam a to prof. ThDr. Jozefovi Heribanovi, SDB, Dr. h. c. (1925 – 2009) z príležitosti 1 600. výročia úmrtia sv. Hieronyma, patróna biblistov, ako i z príležitosti Roku Božieho slova 2020. Týmto spôsobom sa už aj slovenská biblická obec pripojila k tým, ktorí vzdali hold celoživotnému dielu prof. dona Jozefa Heribana. Je to práve slovenská biblická veda, ktorá vďačí prof. Heribanovi za veľa. Svojimi vedeckými publikáciami v zahraničných jazykoch a proaktívnou zahraničnou prednáškovou činnosťou ju pozdvihol na medzinárodnú úroveň. Neoceniteľným prínosom prof. Jozefa Heribana pre biblické vedy na Slovensku i v zahraničí je jeho Príručný lexikón biblických vied (1992), ktorý bol preložený i do taliančiny (Dizionario terminologico-concettuale di scienze bibliche e ausiliarie), a  v súčasnosti je ešte stále aktuálnym nástrojom pre štúdium a vedecké skúmanie Božieho Slova.

Vyhlásenie držiteľov CJB 2019 – 2020, Dr. Juraja Feníka, PhD. a CJB in memoriam, prof. ThDr. Jozefa Heribana, SDB, Dr. h. c., sa uskutočnilo online v Nedeľu Božieho slova,  24. januára 2021. Slávnostne odovzdanie CJB 2019 – 2020 a CJB in memoriam sa presúva do obdobia, keď to epidemická situácia na Slovensku umožní.

Tento obsah bol zaradený v Cena Jozefa Búdu. Zálohujte si trvalý odkaz.