Nominácia stále otvorená

Nomináciu na Cenu Jozefa Búdu za roky 2021 – 2022 je stále otvorená. Ocenenie sa dostane osobnosti pôsobiacej v oblasti exegézy a exegetického výskumu Svätého písma. Dôležitým merítkom je odborná a vedecká práca aspoň v jednej z daných biblických oblastí – filologická, historická, exegetická a teologická. Návrhy môžete posielať na mejlovú adresu redakcia (at) biblica.sk alebo poštou na adresu:

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Cena Jozefa Búdu, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.