Čoskoro vyjde nové StBiSl 11 (2/2019)

Studia Biblica Slovaca

Čoskoro vyjde nové číslo 11. ročníka StBiSl (2/2019) a prinesie vedecké príspevky exegetického rázu od slovenských a zahraničných autorov, ale aj poznámky lingvistického a historického zamerania. Ako vždy, aj teraz sú súčasťou nového čísla i recenzie vedeckých biblických publikácií.

Tento obsah bol zaradený v Časopis / Journal. Zálohujte si trvalý odkaz.