Conference „The Holy Bible Today“

program22. novembra 2016 organizoval Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „ELPIS“ konferenciu s názvom

„Svätá Biblia v súčasnosti. Teologické, kánonické, sociálne a ekleziologické otázky vo vzťahu k Biblii a osobitne súvisiace so súčanosťou“.

Program konferencie je prístupný aj na našej stránke. Na konferencii odzneli i príspevky slovenských biblistov a teológov.

Tento obsah bol zaradený v Konferencia, Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.