Studia Biblica Slovaca 12 (1/2020) – dostupné

Prvé číslo dvanásteho ročníka vedeckého biblického časopisu StBiSl 12 (1/2020) je už dostupné. Obsah aktuálneho čísla:

  • TOV, Emanuel: Niektoré hlavné postavy Izraela u Skorších prorokov v tradícii Septuaginty [v angličtine]
  • DUBOVSKÝ, Peter: Porovnanie Eliášových a Elizeových zázrakov so zázrakmi Ježiša Krista [v angličtine]
  • TICHÝ, Ladislav: Nevěstka Rachab v Novém zákoně [v angličtine]
  • MAREČEK, Petr: Eliáš. Jeho role a důležitost v Lukášově evangeliu [v angličtine]
  • PANCZOVÁ, Helena: Alegorická exegéza gréckych filozofov ako pozadie helenistickej exegézy Biblie. Literárno-kultúrny prehľad  

Prečítajte si zhrnutia jednotlivých článkov tu. Kompletný znenie celého čísla nájdete tu.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Časopis / Journal. Zálohujte si trvalý odkaz.