Conferences

Exodus

Moderný komentár k starovekej knihe (10.-11. 9. 2010)

Žalmy / Psalms

Z pohľadu ich autorov a neskoršej recepcie (13. – 14. 9. 2012)