Zakrátko nové StBiSl 8 (2/2016)

Pripravované druhé číslo StBiSl 8 (2016) prinesie vedecké príspevky z rôznych oblastí biblického skúmania: z textovej kritiky, intertextuality a naratívnej analýzy a aj lingvistiky. Súčasťou nového čísla budú i recenzie troch vedeckých zahraničných publikácií. Nebude chýbať ani preklad abstraktov článkov publikovaných vo vedeckých časopisoch, ani správy z diania v biblickom svete.

Tento obsah bol zaradený v Časopis / Journal, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.