Z pripravovaného čísla StBiSl 9 (1/2017)

Mesiac jún je časom, kedy pravidelne vychádza prvé z dvoch čísiel ročníka StBiSl. V tom najnovšie pripravovanom sa opäť objavia viac ako zaujímavé témy:

  • kde bola pochovaná biblická Ráchel (Milan Sova),
  • ako chápať neľahké texty o násilí v Knihe Jozue (Blažej Štrba) a proroka Nahuma (Iveta Strenková CJ),
  • ako je to s mágmi v Matúšovom evanjeliu (Miroslav Varšo),
  • aký je aspekt a teologický zámer Lukášovho podobenstva o nespravodlivom sudcovi a vdove (Lk 18,1-8) (Matteo Crimella) a
  • ako je to s obrátením sv. Pavla v Skutkoch apoštolov (Jean-Noël Aletti), a iné.
Tento obsah bol zaradený v Časopis / Journal, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.