V novom roku nové číslo StBiSl 7 (2/2015)

Obalka-StBiSl-7-02-2015_FINAL (kópia)Nový rok 2016 znamená pre časopis StBiSl opäť ďalší (k)rok v jeho existencii. Už nielen do regálov knižníc, ale aj na pulty kníhkupectiev Spolku sv. Vojtecha sa dostáva nové číslo časopisu StBiSl 7 2/2015Jeho päť príspevkov spája jednotná tematika Pánových atribútov ako sú milosrdenstvo, zľutovanie, odpustenie, prozreteľnosť.

Prvá štúdia predkladá spätný pohľad na Božiu prozreteľnosť pri stvorení podľa Knihy Sirachovcovej a je od Jeremy Corleyho (Írsko), v angličtine. Koncept Božieho odpustenia v Starom zákone, ktoré (ne)má hranice, podrobne približuje Blažej Štrba. Tri novozákonné štúdie skúmajú Lukášovo evanjelium, nazývané neraz aj Evanjelium milosrdenstva. V prvej z nich Juraj Feník odkrýva premieňanie životných príbehov žien v Evanjeliu podľa Lukáša. Jedinú a jedinečnú Ježišovu výzvu „Buďte milosrdní“ (Lk 6,36) skúma a vykladá Prof. Ladislav Tichý (ČR), v druhej štúdii, v češtine. Sr. Dagmar Kráľová, ako predchádzajúce príspevky, pokračuje vo vysvetľovaní Božieho milosrdenstva, ale najmä jeho pôsobenia v ľuďoch a cez nich (zhrnutia-summaries).

Tento obsah bol zaradený v Časopis / Journal. Zálohujte si trvalý odkaz.