Studia Biblica Slovaca 8 (1/2016)

Obsah pripravovaného čísla StBiSl 8 (1/2016):

  • KORYTIAKOVÁ, Martina: Dobrý či zlý Abram? Kritické a exegetické pozorovania k interpretáciám Gn 13 [Good or Bad Abram? Critical and Exegetical Observations on the Interpretations of Gen 13]
  • BARANIAK, Marek I.: Motív „mesto“ v Piesni piesní [Motif of „the city“ in the Song of Songs]
  • PRIHATNÝ, Pavel: Pravá cesta k múdrosti podľa Siracha [Authentic Way to the Wisdom According to Ben Sira]
  • PAVELČÍK, Július: „Veľmi súcitný a ľútostivý je Pán“ (Jak 5:11). K jednému aspektu Boha v Jakubovom liste [„The Lord is Compassionate and Merciful“ (James 5:11). On One Aspect of God in the Letter of James]

Popri vedeckých exegetických štúdiách pripravované číslo prinesie preklady abstraktov z dvoch renomovaných časopisov, recenzie troch odborných monografií venovaných výkladom Svätého písma a tiež aktuálne informácie z diania v slovenskej a českej biblistike.

Tento obsah bol zaradený v Časopis / Journal, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.