StBiSl 6 (2/2014)

Obalka-StBiSl-6-02-2014-FINALPrím hrá v druhom čísle 6. ročníka StBiSl najmä novozákonná problematika. Vavrinec Radoslav Mitro OP skúma použitie citačných formuliek z Knihy proroka Jeremiáša v Evanjeliu podľa Matúša, sr. Dagmar Kráľová rozoberá pôsobivú stať z Evanjelia podľa Lukáša (7,36-50) z naratívneho a psychologického hľadiska a Jaroslav Rindoš prehodnocuje súlad biblického pomenovania sv. Jozefa u Evanjelistov s prekladmi v moderných jazykoch. Prekladom, resp. o prístupe k prekladu Septuaginty do moderných jazykov a zvlášť do slovenčiny sa venuje v poradí štvrtý príspevok grécistky Heleny Panczovej.

Štvorlístok odborných štúdií je doplnený o abstrakty príspevkov zo zahraničných periodík Biblica (Rím) a Liber Annuus (Jeruzalem), týkajúcich sa najnovšieho bádania na poli biblistiky a biblickej archeológie.

Časopis prináša recenziu svojím zameraním veľmi interesantnej poľskej monografie o potrebe vzájomného dialógu medzi kresťanstvom a židovstvom. Pestrosť diania počas druhého polroka 2014, tak doma ako i v zahraničí, v závere jubilejného čísla periodika zaznamenáva biblická sedmička správ.

Redakcia StBiSl verí, že sa obsahom najnovšieho čísla StBiSl 6 2/2014 opäť podarilo prispieť do vedeckého sveta teológie a biblistiky na Slovensku i v Čechách.

Tento obsah bol zaradený v Časopis / Journal. Zálohujte si trvalý odkaz.