Registrácia otvorená / Registration open

Registrácia na konferenciu je otvorená od 8. septembra 2019 do 30. novembra 2019.

Potrebné informácie k registrácii (tu) Vám objasní registračný formulár (stiahnuť), ktorý je rovnaký pre všetkých účastníkov, tak prednášajúcich, ako aj poslucháčov.

Orientačný program konferencie bude zverejnený až v októbri 2019.

Registračný poplatok je rovnaký pre všetkých, ale cena za ubytovanie a stravu sa môže líšiť v závislosti od Vašich požiadaviek.

Cenu za ubytovanie a stravu si môžete vypočítať použitím kalkulačky cien ubytovania a stravy (stiahnuť), kde si vyberiete typ izby a jedál.

Vyplnený registračný formulár, ako aj vyplnenú kalkulačku prosíme zaslať na redakcia@biblica.sk. Následne dostanete osobný potvrdzujúci mejl, v ktorom budú presné údaje o úhrade registračného poplatku a o platbe za ubytovanie a stravu.

Prosíme o úhradu za registráciu, ubytovanie a stravu najlepšie do 15. novembra 2019.

* * *

Registration for the conference is open from 8 September, 2019 until 30 November, 2019.

Please read all necessary information for the registration (here) before you will fill in the Registration Form (Download), which is the same for all participants, both speakers, and listeners.

Informative program of the conference will be published in October 2019.

Registration fee is the same for all, however the cost for accommodation and board depends on your choice of the type of room and meals.

To know the price of accommodation and board in advance, you can use the Accommodation and Board Cost Calculator (Download).

Completed Registration Form and Cost Calculatorshould be sent to redakcia@biblica.sk. You will then receive a personal confirmation email containing accurate information on how to pay the registration fee and on the payment for accommodation and meals.

Please we ask you kindly to pay for accommodation and food no later than 15 November, 2019.

Tento obsah bol zaradený v Konferencia, Prophets 2019 נביאים, Proroci 2019 נביאים. Zálohujte si trvalý odkaz.