Konferencia Proroci 2019 – Prihlasovanie príspevkov

Záujemcov o aktívnu účasť na medzinárodnej konferencii Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov prosíme o zaslanie vyplnenej prihlášky (stiahni) s témou príspevku a abstraktom v prílohe mejlom na redakcia@biblica.sk najneskôr do 31. augusta 2019. Oznámenie o prijatí príspevku bude avizované do 15 dní po prijatí prihlášky.

Očakávané sú príspevky z biblistiky a biblickej typológie s vnútrobiblickou interpretáciou týkajúce sa najmä postáv Jozue, Samuel, Eliáš a Elizeus, ale aj iných prorockých postáv (napr. Achija, Debora, Gád, Chulda…) z Joz–2Kr.

Hlavným jazykom konferencie bude angličtina, ale príspevok môže byť aj v češtine, nemčine, slovenčine a taliančine.

Dĺžka príspevku môže trvať maximálne 20 min.

K aktívnej účasti sú vrelo pozvaní nielen biblisti a univerzitní prednášatelia, ale aj doktorandi z biblicko-teologickým zameraním.

Prezentované prednášky budú publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku.

Výzva na prihlásenie príspevkov v pdf.

Tento obsah bol zaradený v Konferencia, Prophets 2019 נביאים, Proroci 2019 נביאים. Zálohujte si trvalý odkaz.