„Poslušný v Getsemani“ – Knižná novinka na trhu

Matúšovo vyobrazenie Ježišovej poslušnosti uprostred rôznych protichodných pojmov poslušnosti v evanjeliu. Pomocou naratívnej kritiky sa rozoberá Matúšov text z Getsemany, v ktorom sa Ježiš ukazuje ako autenticky podriadený Božej vôli. Vnútrotextové prepojenia medzi textom z Getsemany a zvyškom evanjelia ukazujú, že Getsemany stelesňujú celé evanjelium, a preto sú reprezentatívnym príkladom Matúšovej teológie poslušnosti. Intertextuálne spojenia so Starým zákonom ukazujú, že Ježišova poslušnosť dokonca prevyšuje poslušnosť všetkých skutočne poslušných Božích ľudí, a preto je každému učeníkovi predkladaná ako univerzálne reprezentatívna a ako dokonalý príklad, ktorý treba napodobňovať.

Chcete nahliadnuť do úvodu a obsahu? nech sa páči tu.

Knihu je možné si objednať na: kniznica@frcth.uniba.sk

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Oznamy, Supplementum StBiSl. Zálohujte si trvalý odkaz.