Prof. Massimo Grilli zavíta na Slovensko

grilli2opravene-page-0Slovenskej odbornej i laickej verejnosti sa opätovne ponúka jedinečná príležitosť nechať sa obohatiť poznaním Božieho slova v dňoch 6. – 11. októbra 2014 tentokrát v podaní talianskeho biblistu a teológa prof. Massima Grilliho.

Pripravovaná šnúra prednášok prof. M. Grilliho pre slovenské auditórium  je výsledkom pozvania zo strany riaditeľky KBDsr. Fides Ivety Strenkovej CJ.

Prof. M. Grilli sa počas svojej návštevy prihovorí študentom a pedagógom teologických fakúlt ako aj veriacim vo viacerých mestách. Prednášky odznejú podľa nasledovného harmonogramu tu.

 

KBD už niekoľko rokov organizuje prednášky zahraničných biblistov. Minulý rok pozvanie prijal prof. Massimo Pazzini OFM.  Cieľom je, aby z ich širokých skúseností a výsledkov práce spojených so štúdiom a/alebo hlásaním Božieho slova mala možnosť čo-to načerpať i slovenská verejnosť.

Prof. Massimo Grilli dokončil licenciátne (1983) a neskôr doktorandské štúdium (1992) na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Od roku 1988 pôsobí na Pápežskej univerzity sv. Gregora v Ríme, najprv na Inštitúte náboženských vied a od roku 1998 ako profesor teologickej fakulty, kde v rokoch 2001-2012 viedol katedru biblickej teológie. Hlavnou témou jeho vedeckej a pedagogickej činnosti sú synoptické evanjeliá a tiež sa venuje problematike pragmatickej lingvistiky a jej aplikácie na biblické texty. V rámci tejto oblasti spolupracuje ako vedecký direktor na projekte Evangelium und Kultur (Evanjelium a kultúra; cf.www.evangeliumetcultura.org).

 

Hlavnou témou plánovaných prednášok je paradox a tajomstvo života Ježiša ako aj života kresťanov, jeho učeníkov. Súčasne s prednáškami plánuje KBD uviesť i prezentáciu pripravovaného prekladu knihy prof. Massima Grilliho – Paradox a tajomstvo. Markovo evanjelium.

KBD všetkých srdečne pozýva na prednášky prof. M. Grilliho. Viac informácií na www.kbd.sk.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.