Objednajte si nové StBiSl

Vytlačené číslo StBiSl 8 (2/2016) si môžete objednať na adrese fakultnej knižnice RKCMBF UK v Bratislave kniznica@frcth.uniba.sk.

Tento obsah bol zaradený v Časopis / Journal. Zálohujte si trvalý odkaz.