Novinka v edícii StBiSlSup

Verejná prezentácia StBiSlSup 5 na RKCMBF UK v BA, 07.10.2021

V edícii Studia Biblica Slovaca – Supplementum vyšla novinka, slávnostný zborník ŠTRBA, B. – VARŠO, M. (eds.), Tvoje oči videli. Štúdie venované Georgovi Braulikovi, OSB. Ako piaty zväzok edície bol zborník verejne predstavený jeho editormi 7. októbra 2021 v rámci Fakultného štvrtka na RKCMBF UK v Bratislave. Na akademickej udalosti vystúpil s prednáškou „Milovať cudzinca. O prikázaní v Dt 10,19“ jubilant profesor Georg Braulik, OSB, ktorému bol Festschrift venovaný. Vydanie a prezentáciu novej vedeckej publikácie podporilo aj o. z. Cleopas.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Správy, Supplementum StBiSl. Zálohujte si trvalý odkaz.