Čo prináša StBiSl 4 (1/2012)?

Na sklonku starého a začiatku nového roka redakcia StBiSl prichádza s ponukou najnovšieho čísla časopisu s obsahovo zaujímavými štúdiami, reflexiami, recenziami a oznamami. Príspevky v StBiSl 4 (1/2012) sú pozvaním nájsť si trochu času a v pokoji si prečítať, čo nové sa „zrodilo“ na slovenskej biblickej pôde ale i vo svete.  Z jeho obsahu vyberáme:

  • Claudio Giovanni Bottini OFM, Lukášova teológia, retrospektíva a aktuálne pozície (štúdia)
  • Jozef Jančovič – Dagmar Kráľová, Literárna efektívnosť Lukášovho evanjelia pre integrálny pohľad na človeka (štúdia)
  • Blažej ŠtrbaTreba uznať prínos (reflexia)
  • Pavol Farkaš: Dominik Opatrný, Ježíš – světlo slepých. Uzdravení slepého od narození ve čtvrtém evangeliu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 132 s. ISBN 978-80-244-2864-2. (recenzia)

 

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Časopis / Journal. Zálohujte si trvalý odkaz.