Nové číslo StBiSl 9/2 (2017)

Nové číslo časopisu StBiSl 9/2 (2017) má opäť šesť hlavných príspevkov,

Mykhaylyna Kľusková, Motív zeme ako predmetu vlastníctva v Žalme 37,
Martina Korytiaková, On the Meaning of εἰς παρεμβολὰς αὐτοῦ in Jdt 16:2b,
Pavel Vilhan, Kniha Sirachovcova plná inšpirácie,
Alfio Marcello Buscemi, Pavol z Tarzu a materská Cirkev z Jeruzalema,
Helena Panczová, Technika prekladu z biblickej gréčtiny (4): Analýza nového slovenského prekladu žalmov 50(51)–74(75) podľa Septuaginty,
Blažej Štrba, Vplyv latinského misericors na novozákonnú prekladovú voľbu „milosrdný“,

niekoľko recenzí a správy. Prečítajte si zhrnutia a mejlom do fakultnej knižnice RKCMBF UK (pozri kontakty) si ho môžete spoľahlivo objednať.

Tento obsah bol zaradený v Časopis / Journal. Zálohujte si trvalý odkaz.