O inšpirácii a pravde Svätého Písma v StBiSl 8 (2016)

IspirazioneNapriek tomu, že bol dokument Pápežskej biblickej komisie (PBK) s názvom Inšpirácia a pravda Svätého Písma vydaný už v roku 2014, slovenskí veriaci sa žiaľ jeho predkladu do slovenčiny ešte nedočkali. Redakcia StBiSl však na svojej stránke priblížila aspoň časť z dokumentu z príležitosti slávenia Biblickej nedele 2015 (pozri tu). Ako dobrá novina preto znie správa o zavŕšení prekladateľského úsilia odborníkov z Českej Republiky. V Karmelitánskom vydavateľstve Kostelní Vydří vyšiel v minulom roku dokumentu PBK v češtine pod názvom Inspirace a pravda Písma svatého, s podtitulom „Slovo, které pochází od Boha a mluví o Bohu pro spásu světa„. Podrobnejšiu správu o českom preklade dokumentu PBK zameranú najmä na predstavenie jeho obsahu od Josefa Hřebíka prinesie pripravované číslo StBiSl 8 (1/2016).

Tento obsah bol zaradený v Časopis / Journal. Zálohujte si trvalý odkaz.