Frédéric Manns

Nech odpočíva v pokoji!

  • Hieronym a židovské tradície, StBiSl 12 (2/2020) 307-311
  • Nevyčerpateľné bohatstvo Božieho slova. Úvaha o zmysle Biskupskej synody v roku 2008, StBiSl 9 (1/2009) 52-72
  • Pavol z Tarzu osvietený Kristom. In: Studia Biblica Slovaca 2008, Svit: KBD, 2009, 64-82

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.