Vedecká konferencia v Badíne

Konferencia (2018 Badín)
Konferenčná brožúrka (obálka)

14. decembra 2018 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverksého v Badíne uskutoční vedecká konferencia na tému Historické etapy vývoja fenoménu emócií v židovskej a kresťanskej biblickej tradícii.

Prednášajúcimi budú: prof. František Ábel, PhD., prof. Anton Adam, PhD., prof. Pavol Farkaš, PhD., doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD., ThDr. Ing. Dagmar Kráľová FMA, doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., Helena Panczová, PhD., SSDr. Blažej Štrba, PhD., Dr.theol. Miroslav Varšo a SSDr. Pavel Vilhan, PhD.

This entry was posted in Oznamy. Bookmark the permalink.